Ví nữ LV VNLV8021

  • Phân loại: Ví dài nữ
  • Model: VNLV8021
  • Kích thước: 21/12/3cm
  • Màu sắc: Nâu sữa
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu