Ví nữ LV siêu cấp VNLV8002

  • Phân loại: Ví ngắn nữ
  • Model: VNLV8002
  • Kích thước: 12 x 19 x 2 cm
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu