Ví nữ LV siêu cấp VNLV8001

  • Phân loại: Ví ngắn nữ
  • Model: VNLV8001
  • Kích thước: 9,8 x 7,8 x 1.0 cm
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu