Ví nữ Gucci siêu cấp VNGC8000

  • Phân loại: Ví dài nữ
  • Model: VNGC8000
  • Kích thước: 19/10/3.5 cm
  • Màu sắc: Đen
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu