Ví ngắn Lv VNLV8012

  • Phân loại: Ví ngắn nữ
  • Model: VNLV8012
  • Kích thước: 11/8.5/2cm
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu