Ví Lv siêu cấp VNLV8011 

  • Phân loại: Ví dài nữ
  • Model: VNLV80010
  • Kích thước: 12 x 19 x 2 cm
  • Màu sắc: Đen
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu