Ví LV nữ VNLV8017

  • Phân loại: Ví dài nữ
  • Model: VNLV8017
  • Kích thước: 19/12/4cm
  • Màu sắc: Đen
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu