Ví Gucci nữ VNGC8007

  • Phân loại: Ví ngắn nữ
  • Model: VNGC8007
  • Kích thước: 11/8.5/3 cm
  • Màu sắc: Đen
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu