Ví dài nữ LV VNLV8025

  • Phân loại: Ví dài nữ
  • Model: VNLV8025
  • Kích thước: 21/12/3cm
  • Màu sắc: Cam
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu