Ví dài LV VNLV8023

  • Phân loại: Ví dài nữ
  • Model: VNLV8023
  • Kích thước: 21/12/3cm
  • Màu sắc: Xanh tím than
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu