Ví dài Gucci VNGC8012

  • Phân loại: Ví dài nữ
  • Model: VNGC8012
  • Kích thước: 19/10/4 cm
  • Màu sắc: Hồng
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu